វីដេអូ

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន GS Housing Group

វីដេអូដំឡើងផ្ទះយូនីត

វីដេអូដំឡើងជណ្តើរ និងច្រករបៀងផ្ទះ

វីដេអូ ការដំឡើងផ្ទះ និងជណ្តើរខាងក្រៅដែលរួមបញ្ចូលគ្នា

GS HOUSING-ជំរុំផ្ទះរបស់អ្នកសាងសង់នៅតំបន់ថ្មី Xiong'an ប្រទេសចិន

គម្រោង GS HOUSING-Phase IV Exbition Hall នៃ Canton Fair

គម្រោង GS HOUSING-Happiness School ក្នុងទីក្រុង Hebei ប្រទេសចិន

គម្រោង GS HOUSING-Railway នៅក្វាងទុង ប្រទេសចិន

GS HOUSE - គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿននៅក្វាងទុង ប្រទេសចិន

គម្រោង GS HOUSING-Railway នៅក្វាងទុង ប្រទេសចិន